За нас > За нас

  • ТСС ООД е консултантска компания, създадена през 2003 г. от група висококвалифицирани и опитни специалисти в областта на стопанското управление и информационните технологии.
  • Мисията й е чрез консултантска и образователна дейност да помогне на предприятията бързо да преодоляват значимите си производствени, организационни и управленски проблеми.
  • ТСС ООД работи със собственици и ръководители на фирми, които желаят да имат доверен и компетентен бизнес съветник при разработването и вземането на управленски решения.
Copyright © TCC Ltd. 2014