За нас > Партньори

КИТОВ ЦЕНТЪР ООД

Училище за професионалисти

Организира фирмени обучения по управление на времето, умения за обслужване на клиенти,техники за успешни продажби, комуникативни умения, лидерски умения, стратегическо планиране, работа в екип, бизнес етикет

УЕБ ТРЕЙД ООД

Разработка и внедряване на цялостни решения в областта на Бизнес софтуер и Интернет.Създаване на онлайн бизнес платформи с цел маркетиране, пазарно позициониране, повишаване на продажбите, привличане на нови и задържане на съществуващи клиенти, автоматизация и оптимизация на дейността.

БУЛГАРИ АСПЕКТ ЕООД

Разработка и внедряване на цялостни решения в областта на бизнес софтуер и интернет.Създаване на онлайн бизнес платформи.

TRiADA Business Software

Бизнес софтуер за управление на материалните потоци в процесно ориентираните производства. Подходяща е за предприятия с широки гами от изделия и съществуващи ограничения по отношение на големини на партиди, срокове на годност и съхранение, производствени мощности, доставки на материали.

42 ИДЕИ ООД

 

 

Copyright © TCC Ltd. 2014