Услуги > Ре-инженеринг на бизнеса

  • Проектиране на Операционен модел на бизнеса
  • Проектиране на Организационен модел на бизнеса
  • Изграждане на Стратегии за развитие на фирмата
  • Проектиране на Интеграция с информационни системи
  • Проектиране на Системи за документооборот
  • Подготовка за внедряване на информационни системи от висок клас
Copyright © TCC Ltd. 2014