Услуги > Управленско консултиране

Управленско консултиране в областта на:

  • Функционален анализ на системата за управление
  • Анализ на бизнес процесите
  • Анализ на управленската структура
  • Системен анализ
  • Анализ на проблемни ситуации
  • Информационни технологии и документооборот
Copyright © TCC Ltd. 2014