Услуги > Проектиране на производствени системи

 • Изграждане на система за Планиране на производствените ресурси
 • Проектиране и внедряване на Lean Manufacturing
 • Изграждане на Системи за отчет и регулиране на производството
 • Разработване на Норми и нормативи за разход на труд
 • Организация на процесите в пространството и времето
 • Проектиране на Клетково производство
 • Проектиране на Поточни линии
 • Оразмеряване на Незавършено производство
 • Изграждане на процеси по Складово стопанство и политики за запасите
 • Проектиране на Интеграция с продажби/доставки/подизпълнители
 • Други
Copyright © TCC Ltd. 2014