Услуги > Избор и оценка на ERP системи

  • Дефиниране на изискванията на клиента
  • Проучване на пазара за предлаганите решения
  • Изготвяне на задания
  • Анализ и оценка на предоставените оферти по функционален обхват и предлагани услуги
  • Изготвяне на контролен пример с казуси от дейността на компанията
  • Организиране на презентации
  • Избор и оценка на доставчик
Copyright © TCC Ltd. 2014