Информация > Терминологичен речник

Тук ще намерите подробна информация за:

Термини, изпозлвани в Lean Manufacturing

http://www.tpslean.com/leanglossaryall.htm

 

Световни стандарти за модели, методи, термини и всичко друго, свързано с Логистика и Управление на производствени системи, съгласно Американската асоциация по упрваление на производството и запасите - APICS (American Production and Inventory Control Society):

http://www.apics.org/industry-content-research/publications/apics-dictionary

 

Най-добрият терминологичен речник за бизнес:

http://www.businessdictionary.com/definition/business-operation.html

Copyright © TCC Ltd. 2014