Информация > Новини > Проведено обучение

Проведено обучение
22.03.2017

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИ И СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФИРМИ

22 март 2017 г., 10.00 – 17 .15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: д-р инж. Огнян Томов

За кого е предназначен:

Среден и Висш управленски състав от функционални направления управление и планиране на логистика, доставки, производство, продажби и веригата на доставки

Преглед на програмата:

Курсът запознава участниците с основите на ефективното управление на материалните запаси и складовото стопанство и тяхното практическо прилагане в производствени предприятия.

Описание на курса:

Класификация на запасите. Видове запаси в промишленото предприятие. Основни схеми за анализ и изграждане на политики за ефективно управление на запасите. Съвременни методи, алгоритми и добри практики за управление на запасите в производството. Техники за оптимизация на складовото стопанство базирани на премахването на загубите в процесите.

Програма:

  1. Класификация и видове запаси.
  2. Методи за анализ на запасите в количествено и стойностно изражение. Ефективност и области на приложение. Изграждане на политики за управление, на база комбинирани анализи на запаса. Лесни алгоритми в MS Excel.
  3. Кратка характеристика на съвременните методи за управление на запасите в производственото предприятие – статистически контрол на запаса, доставки точно навреме, планиране потребностите от материали. Сравнителен анализ и области на приложение.
  4. Управление на търсенето. Методи за прогнозиране и тяхното приложение при управление на запасите. Примери в MS Excel.
  5. Премахване и намаляване на загубите в складовото стопанство. Практически решения.
  6. Дискусия.

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 220 лева без ДДС

Copyright © TCC Ltd. 2014